Wizyt: 63017

Ceramika Budowlana Lewkowo

Pustaki ceramiczne

Telefon 85 685 60 18
Faks 85 685 60 18
E-mail lewkowo@lewkowo.pl

Adres Lewkowo Stare 64 , 17-220 Narewka

Ceramika budowlana obok drewna i kamienia naturalnego jest najstarszym, najtrwalszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym materiałem budowlanym. Mury wykonane z pustaków ceramicznych mają dobrą przepuszczalność pary wodnej, wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną oraz doskonałą zdolność akumulacji ciepła, a także posiadają wysoką klasę odporności ogniowej. Ściany i stropy ceramiczne nie emitują żadnych substancji... Czytaj dalej

Ceramika Lewkowo

Ceramika budowlana obok drewna i kamienia naturalnego jest najstarszym, najtrwalszym, sprawdzonym i najbardziej popularnym materiałem budowlanym. Mury wykonane z pustaków ceramicznych mają dobrą przepuszczalność pary wodnej, wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną oraz doskonałą zdolność akumulacji ciepła, a także posiadają wysoką klasę odporności ogniowej. Ściany i stropy ceramiczne nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i zapewniają zdrowy mikroklimat wnętrz.

Ceramika Budowlana Lewkowo Spółka z o.o. to zakład produkujący cegły i pustaki – ścienne ceramiczne materiały budowlane od blisko 50 lat. Produkty CB Lewkowo wytwarzane są wg nowoczesnej technologii na bazie gliny – rodzimego surowca naturalnego pozyskiwanego z własnej kopalni.

Pierwszym etapem funkcjonowania firmy to powstanie w roku 1968 Zakładu Nr 1, produkującego przede wszystkim ceramiczne rurki drenarskie, cegłę dziurawkę. Drugi etap to rok 1973 i powstanie Zakładu Nr 2, o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 70 mln. j.c. rocznie, gdzie został w znacznym stopniu poszerzony asortyment produkowanych wyrobów.

Początkowo firma funkcjonowała w strukturze wielozakładowego przedsiębiorstwa, jednakże w roku 1990 stała się samodzielną jednostką. W roku 2003 CB Lewkowo przekształciło się w spółkę prawa handlowego.

Wysoko wydajne i nowoczesne linie technologiczne oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewniają najwyższą jakość produkowanych wyrobów, a także profesjonalną obsługę klientów.

Wyroby ceramiczne firmowane znakiem CB Lewkowo to wyroby odpowiadające normom europejskim, posiadające powszechnie uznawane certyfikaty jakości umożliwiające swobodę architektonicznego kształtowania obiektów budowlanych i łatwość ich dostosowywania do założonych funkcji. Obiekty powstające z Lewkowskich cegieł i pustaków to budowle ekologiczne, trwałe, co powiązaniu z architekturą pasywną, przy zastosowaniu której radykalnie zmniejsza się zużycie energii, tworzą środowisko przyszłości. Cegła to również znakomite tworzywo wykorzystywane przez projektantów w kreowaniu form architektonicznych. Wszystko to pozwala aby z rozwiązań CB Lewkowo mogli korzystać odbiorcy zarówno indywidualni jak i instytucjonalni.

Ceramika Budowlana Lewkowo jest największym i najlepszym zakładem produkującym cegły i pustaki ceramiczne w północno-wschodnim regionie Polski.

Zwiń

PUSTAK U-220 i U-238

PUSTAK U-220 i U-238
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne

PUSTAK DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH P, PO

PUSTAK DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH P, PO
Zastosowanie: do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budynkach

KRATÓWKA K-3/238

KRATÓWKA K-3/238
Zastosowanie: do wznoszenia ścian nośnych i działowych

PUSTAK LPW 18,8

PUSTAK LPW 18,8
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne

PUSTAK LPW 11,5

PUSTAK LPW 11,5
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne

PUSTAK MAX-220

PUSTAK MAX-220
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne

CEGŁA DZ-220/80

CEGŁA DZ-220/80
Zastosowanie: jako materiał uzupełniający przy wznoszeniu murów z pustaków ściennych

PUSTAK PCM

PUSTAK PCM
Zastosowanie: do wznoszenia ścian o podwyższonych wymogach w zakresie akustyki

PUSTAK LPW 25 AKU

PUSTAK LPW 25 AKU
Zastosowanie: do wznoszenia ścian o podwyższonych wymogach w zakresie akustyki